Verkoopvoorwaarden TrioTicket
 
TrioTicket verleent diensten voor evenementorganisatoren en consumenten bij het verkopen en verkrijgen van toegangsbewijzen voor evenementen. Op de verkoop en uitgifte van een toegangsbewijs zijn de algemene voorwaarden van de organisator van het betreffende evenement van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen bij de evenement-organisator opgevraagd worden.  Bij verlies of diefstal kan de houder geen aanspraak maken op een vervangingsbiljet of terugbetaling van enige gelden. Door inontvangstneming van een toegangsbewijs ontslaat de houder TrioTicket van elke vorm van aansprakelijkheid. Een toegangsbewijs blijft eigendom van de evenementorganisator. Het is verboden een toegangsbewijs door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden aan derden te verstrekken. Een toegangsbewijs dient op aanvraag getoond te worden.   
 
Wat gebeurt er als een voorstelling wordt geannuleerd?
Trioticket is faciliterend in de online verkoop van toegangskaarten ten behoeve van en in opdracht van verschillende organisaties. Indien een voorstelling door de producent/organisator wordt geannuleerd word je z.s.m. geïnformeerd door TrioTicket of de organisator van het evenement, waarin de procedure wordt toegelicht.
Indien de organisator besluit tot restitutie van kaartgelden en de organisator hiervoor TrioTicket inschakelt, zal restitutie van kaartgelden die aantoonbaar aan Trioticket zijn voldaan plaatsvinden via ons. In geval van annulering zal uitsluitend de kaartprijs worden gerestitueerd. De bespreek- en transactiekosten vallen hier buiten.
 
Wat gebeurt er als een voorstelling wordt verplaatst?
Indien een voorstelling door de producent/organisator wordt verplaatst wordt er contact met je opgenomen waarin de opties worden toegelicht. In principe zijn de kaarten die je reeds in je bezit hebt automatisch geldig voor de nieuwe datum, tenzij anders door ons vermeld.
 
Kan ik mijn bestelling wijzigen of annuleren?
Kaarten die je koopt bij ons kun je niet ruilen. Totdat je betaling is gedaan, is het wel mogelijk een reservering ongedaan te maken. In dit geval dien je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór aanvang van de voorstelling contact met ons op te nemen.
 
Overige voorwaarden!
 

Verbod doorverkoop e.d.

 
 
Overmacht.
 
Covid19 speciale voorwaarden.
Indien een evenement geen doorgang kan vinden door Covid19-maatregelen worden de tickets omgezet naar een nieuwe datum. Indien de nieuwe datum nog niet vastgelegd kan worden, wordt het tegoed omgezet naar een TrioTicket-voucher. We rekenen op al onze evenementen gedurende de Covid19 maatregelen geen reservering- en/of adminstratiekosten.

 
Disclaimer Aansprakelijkheid
Deze internetsite is bestemd voor het verstrekken van evenementinformatie aan bezoekers van evenementen en/of klanten van TrioTicket. TrioTicket heeft de inhoud van deze internetsite met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze website.